Atatürk
SAİDİ NURSİ/KURDİ’NİN KAYIP NAAŞI BULUNMALIDIR
Tarih: 12.07.2022| Okunma Sayısı: 437

                      BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bilindiği üzere, Urfa Barosu olarak Merhum Said-i NURSÎ/KURDÎ’nin kayıp naaşının yeri ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden Valilik arşiv kayıtlarının tetkik edilerek   bilgi ve belgelerin bulunması halinde tarafımıza verilmesi, Valilik Kayıtlarında olayla ilgili bilgi ve belge bulunmaması halinde; Valilikten Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ve Milli İstihbarat Teşkilatı kayıtlarında  Merhum Said-i NURSÎ/KURDÎ’nin kayıp naaşı ile ilgili bilgi ve belge bulunmamasının  mümkün olmadığı  hususu açık olduğundan ve böyle ağır  bir insanlık suçunun sır  olamayacağından   bahisle de, bahsi geçen Kurumlara müzekkere yazılarak kayıp naaş ile ilgili bilgi ve belgelerin  tarafımıza verilmek üzere istenilmesi talebinde bulunmuştuk.

Şanlıurfa Valiliğinin 18/04/2019 tarihli cevabi yazısında, Valilik arşivinde konu ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı belirtilerek, anılan Kurumlara da 3071 sayılı Dilekçe Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tarafımızca başvuru yapılabileceği ifade edilmişti.

Merhum Said-i NURSÎ/KURDÎ’nin naaşı İlimiz İdari sınırlarında kaybedildiğinden ötürü, Şanlıurfa Valiliğinin İdari olarak bu konuda sorumluluğu bulunduğundan bahisle  gerekli araştırmaların yapılması gerektiği halde maalesef Valilikçe bu konuda araştırma yapılmayarak talebimizin reddedilmesinden  dolayı,  tarafımızca Şanlıurfa Valiliği aleyhine Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin  2019/756 Esasına kayden 18/06/2019 tarihinde idari işlemin iptali davası açılmıştı. Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi 05/07/2019 tarihinde vermiş olduğu kararda Baromuzun dava konusu işlemin iptali maksadıyla dava açma bakımından işlem ile arasında menfaat bağının bulunmadığı; iş bu davayı açmaya ehil olmadığından bahisle açtığımız davayı ehliyet yönünden usulden reddetmişti.

Red kararı üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, yapmış olduğumuz istinaf sonrasında 15/09/2020 tarih ve 2019/5476 Esas, 2020/1555 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurumuzun kabulü ile  Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin yukarıda belirtilen red kararını  “Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Baroların aynı zamanda insan haklarının savunucusu olduğu ve kişi ya da kişilere karşı işlendiği iddia edilen suçların araştırılması hususunda başvuru yapma hakkının bulunduğu göz önüne alındığında; Said-i Nursi’nin naaşınınkaçırıldığı iddiasıyla kayıp naaşın yeri ile ilgili olarak yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada ehliyetli olduğu anlaşıldığından istinafa konu idare mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle kesin olarak oybirliğiyle kaldırmıştı. 

İstinaf Mahkemesinin vermiş olduğu karar sonrasında Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2020/1391 esas numarasıyla yeniden görülen davada maalesef adı geçen mahkemece, davanın esastan reddine karar verilmişti. Esastan red kararı üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi  yapmışolduğumuz istinaf sonrasında 16/05/2022 tarih ve 2022/1332 Esas, 2022/1069 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurumuzun bu kez reddine yine kesin olarak karar vermiştir. Dava dosyası İstinaf Mahkemesi önündeyken Merhum Said-i NURSİ/KURDİ’nin yasal mirasçısı adına aradıklarını belirten kimi avukatlar, Merhum Said-i NURSİ/KURDİ’nin “bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebid yapar”sözüne tam uygun bir tarzda, Dosya Avukatlarına ulaşarak bu konuda Merhum Said-i NURSİ/KURDİ’ninvasiyeti olduğundan bahisle  Baronun bu davadan vazgeçmesi yönünde talepte bulunmuşlar ve gerekirseyasal mirasçıları adına davaya müdahale edeceklerini belirtmişlerdir. Her ne kadar ilgililerherhalde Kamuoyu nezdinde zor durumda kalmamak için resmi olarak davaya herhangi bir müdahalede bulunmamış olsalar bile, açmış olduğumuz davaya destek olmak yerine böyle bir teşebbüste bulunmalarını da esefle ve hayretle Kamuoyunun dikkatine sunmak durumunda kalmış bulunmaktayız. Mevcut durumda Baromuzca Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğüne göre Anayasa Mahkemesine başvuru yapma olanağı bulunmadığından,Baromuzca bahse konu İstinaf Mahkemesi kararı, titiz bir çalışma sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacaktır. Mezarının parçalanarak naaşının kaçırılmasının yıl dönümü olan bugünde Merhum Said-i NURSÎ/KURDÎyi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 12/07/2022

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

22.05.2024
AV. ABDULLAH ÖNCEL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.