STAJ NAKİL İŞLEMLERİ

NAKİL GELEN STAJYER AVUKAT İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

1-      * Başvuru dilekçesi Baroya gelip verilecek

2-      * İkametgâh 1 adet

3-      * Nakil gelme ücreti (1.135,50 TL)  baroda muhasebe biriminden yatırılacak

4-      * Diploma fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi (e devlet çıktısı kabul edilir.)

5-      * Üniversiteye yerleştiğiniz yıla ait ÖSYM çıktısı