İZLEME VE DEĞERLENDİRME UZMANI BAŞVURUSU DUYURUSU

İLAN DETAYLARI

Şanlıurfa Barosu’nun Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Hibe Programı kapsamında gerçekleştireceği "Şanlıurfa Bölgesinde İnsan Hakları İhlallerine Karşı Hukuki Mücadele Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında çalışabilecek "İzleme ve Değerlendirme Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında yürütülecek projede uzmanın TOPLAM 276 gün çalışması planlanmaktadır.

İŞ TANIMI

Görev alacak kilit uzman, AB gerekliliklerini de göz önüne alarak projenin izleme ve değerlendirme süreçlerinin çerçevesinin geliştirecek, yürütecek ve uygulanmasına liderlik edecektir.

Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu adına çalışacak uzman 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında yürütülecek projede;

●      Tüm faaliyetlerin takibi sırasında Proje Yönetim Ekibine danışmanlık ve rehberlik sağlamak,

●      İzleme ve değerlendirme planı ve sistemini geliştirmek,

●      Tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Proje Yönetim Ekibine danışmanlık ve rehberlik sağlamak,

●      Proje faaliyetlerinin teknik ve idari açıdan zamanında ve etkin bir şekilde uygulanması için gerekli dış denetimleri yapacak ve önlemlerin alınması için Proje ekibiyle birlikte çalışmak,

●      İki haftada bir Proje Yönetim ekibi genel koordinasyon ve planlama toplantısına katılmak,

●      Proje Yönetim Ekibi ile aylık ve 3 aylık kapsamlı değerlendirme toplantısı yapmak,

●      Proje ilerleyişinin, faaliyetler ve çıktıların, üretilen kayıtların, ve proje harcamalarının aşağıdaki kriterlere göre uygunluğunu değerlendirmek ve analiz etmek, eksiklikleri tespit etmek, eksikliklere yönelik ilgili personellere bildirimlerde bulunmak,

o   Başvuru Formu (DoA), Mantıksal Çerçeve (Logframe) ve Bütçe

o   AB Hibe Programları uygulama kuralları

o   Baro iç yönetmelikleri

●      AB Türkiye Delegasyonu’na sunulmak üzere Proje Ara ve Nihai raporlarının hazırlanmasında ekibe liderlik etmek,

●      Gerektiğinde ilgili ekiplerle ve Baro Yönetimi ile durum değerlendirmesi yapmak, aksaklıkları ortadan kaldıracak idari tedbirler alınmasına, gerektiğinde planlamaların güncellenmesine destek olmak,

●      Proje süresince her 6 ayda bir izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak.

●      İşi süresi içinde gerçekleştirip beklenen danışmanlıkları ve raporları zamanında teslim etmek.

 

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, toplanan tüm belge ve verilerin gizli tutulmasını ve yalnızca analizi kolaylaştırmak için kullanılmasını sağlayacak şekilde bilgi gizliliğini sağlayacaktır.

Çalışma günü sayısına göre istihdam edilecek uzmanın proje sonuna kadar TOPLAM 276 gün çalışması planlanmaktadır. Bu çalışma süresi aylık ortalama 6 gün proje ekibine liderlik ve aylık faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesi için öngörülmektedir. Ayrıca proje ilk ve son ayları ile, raporlama dönemlerinde daha yoğun çalışma gerektireceğinden yaklaşık 70 gün de bu dönemler için planlanmıştır. Uzmanın aylık zaman çizelgesi ile beyan edeceği gün sayısına göre bordrosu işletilecek, ödemeler hesaplanan bordro üzerinden aylık olarak yapılacaktır. 

Çalışmanın yaklaşık %80’i uzaktan olacaktır. Belirli dönemlerde Şanlıurfa Barosunda ekip ile birlikte çalışması beklenmektedir.

 

DENEYİM, NİTELİKLER/ GEREKSİNİMLER

●      Tercihen yüksek lisans düzeyinde işletme, yönetim, sosyal bilimler, mühendislik gibi alanlardan mezun,

●      En az 10 yıl hibe fon kaynaklı projelerin yürütülmesi, raporlanması, izleme ve değerlendirme gibi teknik süreçlerinde kilit uzman veya danışman olarak deneyimli,

●      AB tarafından direk veya ortak finanse edilen en az 5 farklı projede ekip liderliği veya izleme değerlendirme uzmanı olarak kilit pozisyonlarda görev yapmış,

●      İleri düzey analiz ve rapor yazma becerisi - Hibe desteği ile yürütülen en az 15 projenin (en az 5’i AB tarafından direk veya ortak finanse edilen projeler olmak üzere) ara ve nihai raporlarının hazırlanmasında direk görev almış,

●      Kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 10 yıl ve üzeri kar amacı gütmeyen kuruluşlarda proje yönetimi konusunda deneyimli,

●      Dezavantajlı grupların temel insan hakları çerçevesince mevcut durumlarının iyileştirilmesine yönelik konularda somut çalışma deneyimine sahip,

●      Katılımcı değerlendirme, nitel/nicel veri toplama ve analiz yöntemleri konusunda deneyimli,

●      Türkçe Anadil, İleri düzey İngilizce iletişim becerisi (sözlü ve yazılı),

●      İleri düzey Word, Excel becerisi,

●      Bağımsız çalışma motivasyonunu yüksek aynı zamanda ekip halinde çalışma ve ekip yönetme becerisine sahip,

●      Analitik ve stratejik planlama becerisi yüksek,

●      Seyahat engeli olmayan,

●      Erkek adaylar için, askerlik hizmetini gerçekleştirmiş

●      TC Vatandaşı

BAŞVURU SÜRECİ

İlgilenen adayların Türkçe veya İngilizce özgeçmişlerini, diploma, deneyim referans listesi ve niyet mektuplarını içeren başvuruyu “İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Başvurusu” başlığı ile urfabarosuprojebirimi@gmail.com mail adresine 08.04.2024 günü saat 17:00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. 

Adayların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.