SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİSYONU

 

Koordinatör: Av. Bünyamin YETİM