SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİSYONU

Koordinatör : Av. Mehmet ÖZKAN