KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİSYONU

Koordinatör : Av. Nahide POLAT ASLAN

 Başkan :Av. Feride ALOĞLU

 Başkan Yardımcısı:Av. Tuğba ÇELİK

Genel Sekreter :Av. Özgür ÖDEN

ÜYELER

Av. Barış KILIÇ
Av. Fuat DOBLAN
Av. İbrahim Halil DEMİR
Av. İsmail Hakkı FIRAT
Av. Murat CEYLAN
Av. Mustafa AKGÜN
Av. Hacer Perihan DEMİREL
Av. Mehmet Sait YILDIRIM
Av. Zahide KOÇ