HAKSIZ REKABETİ ÖNLEME VE MESLEKİ ETİK TAKİP KOMİSYONU

Koordinatör : Av. Mehmet ÖZKAN