Atatürk
BARO SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Tarih: 28.09.2022| Okunma Sayısı: 1307

Baromuzun 8-9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan 36. Olağan Genel Kurulu'nda, ilk kez oy kullanacak meslektaşlarımızın sayısının oldukça fazla olması ve sık sık sorulması nedeniyle baro seçimlerinde oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar ile seçime ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir:

-Adaylar tarafından matbu olarak bastırılan veya seçmen tarafından yazmak sureti ile oluşturulan oy pusulasından birinin zarfa konularak sandığa atılması suretiyle oy kullanılacaktır. Hem matbu hem de yazmak sureti ile oluşturulmuş pusulaların birlikte zarfa konulması oyu geçersiz kılar.

-İlgili organlara aday olması şartıyla aday listesinden bir ya da birkaçının ismini; oy verilecek listeden tercih etmediği adayın ismini çizip yerine başka listeden elle yazmak suretiyle de oy kullanılabilir. Yine hazır blok listenin hiç çizilmeden oy kullanımına engel bir hal de bulunmamaktadır.

-Aday listesinde bulunmayan bir ismin listelere çizip yazmak suretiyle yazılması durumunda aday olmayan ilgili isim oy sayımında hesaba katılmayacaktır. Ayrıca söz konusu aday olmayan ismin oy sayımında hesaba katılmaması durumunda listenin Yönetim Kurulu için 6, Disiplin Kurulu için 4, Denetleme Kurulu için 3 ve TBB Delege aday sayısının 3’ün altına düşmesi halinde ilgili organ/kurulla sınırlı kalmak üzere OY GEÇERSİZ hale gelecektir. Bu nedenle aday olmayan kişilerin listelere çizip yazılmaması önem arz etmektedir.

-Oy pusulasında, Yönetim Kurulu için en az 6, en fazla 10; Disiplin Kurulu için en az 4, en fazla 5; Denetleme Kurulu için en az 3, en fazla 3; TBB Delege Adaylığı için en az 3, en fazla 3 aday ismin bulunduğu oy pusulası geçerli sayılacak olup belirtilen sayıdan az aday isminin bulunduğu oy pusulasındaki ilgili organ seçimi için geçersiz sayılacaktır.

-Baro organ seçimleri, seçim kurulu gözetiminde yapılmakta olup gizli oy kullanımını ihlal edecek tarzda oy pusulalarına “imza, sembol, işaret, çentik, renkli kalemle çizik vb. gibi” oyun kim tarafından verildiğini açığa çıkaracak her türlü işlem oy pusulasının tümden geçersiz hale getirecektir. Bu nedenle gizli oy kullanım ilkesini ihlal edecek her türlü işlemden kaçınılması gerekmektedir.

-Seçmen listesinde adı bulunmayan avukat oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

-Oy verme işlemi saat 09:00-17:00 arasında olup seçmen listeleri sicile göre sıralıdır.

 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Madde 53- Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı veya liste halinde verilir.

 Madde 54- Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.

 Madde 55- Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Madde 56- Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.

 a) Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.

b) Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele alınarak açılmadan yok edilir.

c) Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.

d) Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.

e) Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

f) Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla tespit ve ilan olunur.

 Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır. Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir. Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen uygulanır.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2023><<
Haziran 2023
 PSÇPCCP
232930311234
24567891011
2512131415161718
2619202122232425
27262728293012
283456789

08.06.2023
AV. ABDULLAH ÖNCEL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.